Göd város hivatalos honlapja

2020. július 5. , 19:11 Köszöntjük Emese, Sarolta nevű kedves olvasóinkat!

Belépés

Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti rendes ülés

Csoportok: Hír
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti rendes ülését – a veszélyhelyzet 2020. június 18-i megszűntetésére figyelemmel - halasztott időpontban, 2020. június 29. (hétfő) napján 16.30 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.)

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat az Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő 

2) Helyi lakásrendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető  

Humánügyi Bizottság döntése
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság döntése

3) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Tót Zoltán tű. őrnagy, mb. tűzoltóparancsnok

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság döntése

4) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló beszámolója
Előterjesztő: Lantos Péter igazgató, dr. Preller Zoltán igazgatóhelyettes

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság döntése

5) A Gödi Termelői Piac Működési rendjének módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság döntése

6) Tájékoztatás a polgármester képviselő-testületi feladat- és hatáskörben eljárva hozott veszélyhelyzeti döntéseiről
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

Határozatok megtekintése >>>
Rendeletek megtekintése >>>

7) Felsőgödi úszómű-elhelyezés - Módosított napirend
Előterjesztő: Hlavács Judit VKB elnök, Aba Lehel főépítész, Nagy Éva főépítészi irodavezető

          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése
 
8) Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c. pályázaton történő indulásra a Berzsenyi Dániel utca felújítása tárgyában, valamint a vonatkozó korábbi döntés visszavonására
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Maximális csoportlétszám átlépése az óvodákban
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

Humánügyi Bizottság döntése

10) Álláshelyek létesítése a Gödi Kincsem Óvodában
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

Humánügyi Bizottság döntése
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság döntése

11) Javaslat a Lenkey utca 11. sz. alatti (5616 hrsz.-ú) ingatlan szolgálati lakás kialakítása céljából történő belső felújítására
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság döntése

12) Az Alapszolgáltatási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető, Tóth Ildikó intézményvezető 

13) Pest Megye Önkormányzatával a 048/6 hrsz.-ú „Samsung feltáró”út tárgyában kötendő támogatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

14) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján – Göd Város Önkormányzatának polgármestere által hozott 89/2020. (V. 15.) határozatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Hives Gábor képviselő, Szilágyi László képviselő, Lőrinc László alpolgármester

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság döntése

Jegyzői észrevétel

15) Javaslat az alpolgármesterek megbízásának visszavonására
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

16) Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

17) Javaslat új alpolgármester megválasztására, valamint a részére járó tiszteletdíj és költségtérítés összegének meghatározására
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) Fülöp Zoltán alpolgármester ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

19) Lőrincz László alpolgármester ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

20) Vizsgálóbizottság felállítása fegyelmi eljárás kapcsán
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

21) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

22) Javaslat a „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

23) Javaslat a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” kitüntető cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök

24) Javaslat a „Gödi Gyermekekért Díj” kitüntető cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök

25) Egyebek

Göd, 2020. június 24.

Balogh Csaba
polgármester
Copyright © 2008 Göd város Önkormányzata Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár