Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága ülése

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága ülését 2021. június 28. (hétfő) napján 12:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében

Tervezett napirendi pontok:

1) Javaslat a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 202. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Göd Város Önkormányzata 9/2021. (III. 1.) számú költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) 2021. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslat
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

4) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető  /67-82. oldal/

5) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. v. a. tartozásainak átvállalásáról szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  /83-85. oldal/

6) „Göd belterület 3255/4, hrsz alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadására vonatkozó pályázat” kiírása
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Göd belterület 6322/6 hrsz. alatti ingatlan (Szervízépület) bérbeadása
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

8) Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítása
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Jegyzői beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth János jegyző 

10) Az Önkormányzat perképviselete tulajdonjog megállapítása iránt indított perben
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

11) Javaslat 2021. évi útépítés és útfelújítás tervezésére
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Javaslat a 2021. évi közvilágítási hálózatfejlesztésre
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat a 281/2021. (V. 18.) Ök. határozat módosítására (kútgyűrű kihelyezése Délibáb utca, Hajnal utca)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Javaslat a „Forgalomtechnikai eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat a „Gravitációs szennyvízcsatorna építése Göd, Béke úti óvodában” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

16) Javaslat a „Gödi Duna-part Nyaralóházak (1-11 faház) érintésvédelmi felülvizsgálata, javítások és cserék elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

17) Javaslat a Göd, Feneketlen-tó környékének forgalomszabályozására 
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

18) Javaslat a zsákutca jelző tábla kihelyezésére a Pesti út 95A/B/C lakásokhoz vezető útra
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

19) Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolási folyamatának alakulásáról
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

20) Javaslat a Településellátó Szervezet új Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

21) Javaslat „Településképi és Várostervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindító dokumentumok jóváhagyására (zárt ülés)
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

22) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

23) Javaslat a „Csapadékvízelvezető rendszerek tisztítása Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2021. június 24.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök